Helló a családi életbe!

A család fogalma, funkciói, családformák és háztartástípusai

 Család: olyan személyek alkotják, akiket házassági, vérségi kapcsolat vagy örökbefogadás fog egybe. A családban a személyek közös háztartásban egy fedél alatt élnek. Osztoznak egy közös kultúrában, de sajátos egyéni vonásokkal rendelkeznek.
Család funkciói:

 

1. Reprodukciós funkció: a reprodukció a társadalom utánpótlását, biológiai újratermelődését biztosítja. A gyermekszülések száma a fejlett országokban lecsökkent és ennek következtében a családi élet funkciója is megváltozott.Szakaszolása: gyermeknélküli, kisgyermekes, iskoláskorú gyermekes család, gyermekeit már kibocsátott időszakú aktív, majd inaktív házaspár család. A fejlődő országok napjainkban túlnépesedési gondokkal küzdenek, a fejlett ipari országok lélekszáma fogy. Általános tendencia a modern társadalmakban a szexualitás szerepének felértékelődése.

 

2-3. Gazdasági és fogyasztási funkció: a pásztorkodó, az agrár és kézműves társadalmakban a mainál jóval erősebb volt a család gazdasági szerepe. Napjainkban előtérbe került a családokban a tágan értelmezett fogyasztás (közös TV-és, kirándulás), a szabadidő eltöltése. Ugyanakkor bizonyos területeken újraéledt a közös gazdálkodás. De a fő tendencia a fogyasztási szerep erősödése.

 

4. Szocializáció: a család rendkívül fontos szerepet tölt be az értékközvetítésben, a kulturális tőke átörökítésében. A család közvetíti a társadalmi normákat, a családban tanulják meg a gyerekek azokat a szerepeket, amik alkalmassá teszik őket arra, hogy beilleszkedjenek a társadalomba. A család szocializációs szerepe egyre szűkül, különböző társadalmi intézmények léptek be, például iskola, óvoda, bölcsőde.

 

5. Felnőttek pszichés védelme: intim, feszültségszabályozó szerep. A család erős érzelmi köteléket jelent tagjai között. Olyan szükséglet, ami kielégületlensége esetén válságba sodorhatja a családot. Jó működés esetén a család segít az iskolai, munkahelyi sérelmek, kudarcok feldolgozásában, csökkenti a feszültséget. A munkahely és a család elkülönülésével a család egyre inkább intim közösséggé, a magánélet centrumává válik.

A család társadalmi kiscsoport és egyúttal intézmény is. Kiscsoport, mivel hosszú ideig vagyunk tagjai, multifunkcionális, tehát több fontos szükségletet elégít ki.

Kategória: Nincs kategorizálva | 1 hozzászólás